Ads

Confirmed

Copy received

Who

5 Continents Editions Ger

Aleph Peter Gratis

Arenberg Ruben Toegezegd voor het najaar

Bijl-Van Urk Peter Twee pagina's

Brepols Publishers Peter

Brill Publishers Peter

The Burlington Magazine Michael

Fondation Custodia Ger

Daxer & Marschall Ger

Eric Gillis Fine Art Ger Graag contact circa 1 maand voor de deadline

Van Gogh Museum Peter Benefactor until 2025

Paul Holberton Publishing Ger

Salomon Lilian Peter

Mauritshuis Peter Benefactor until 2025

Van der Meij Fine Arts Peter

Primavera Pers Michael Adverteert wel in 42-3

Regts – Antique Tiles Peter rechterpagina

Rijksmuseum Peter Benefactor until 2025

RKD Peter Herplaatsing – Benefactor until 2025

Helmut H. Rumbler Ger

Van Seggelen Peter

Robert Simon Fine Art Bart

Jan Six Fine Art Peter

Nicolaas Teeuwisse OHG Ger

Ubbens Art Peter

Vereniging Rembrandt Peter Benefactor until 2025

Galerie Lowet de Wotrenge Peter

Not in this issue

Amsterdam University Press Louis

Musée des Beaux-Arts de Liège Ruben

Beekhuizen Frits

Kunsthandel P. de Boer Everhard

Carlo Bonte Ruben

Bozar Ruben

Coronari Ruben

Sam Fogg Frits

Richard Green Ger

Johnny Van Haeften

Herner & Co Bart

Het Hof van Busleyden Ruben

Hollstein Michael

Daniel Katz Gallery Frits

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Ruben

Krannert Art Museum Michael

Galerie Kugel Frits

Lameris Everhard

Stuart Lochhead Frits

Lullo Pampoulides Frits

Mercator Ruben

Jan Muller Antiques Ruben

Musea Brugge/Groeninge Ruben

Museum M Ruben

National Gallery Washington Jonathan

Galerie Neuse Jonathan

Museum Plantin-Moretus Ruben

Benjamin Proust Frits

Rembrandthuis Ruben

Rubenianum Ruben

Singer Museum

Sotheby’s Jonathan

Michael Tollemache Fine Art Peter

Valls Peter

Uitgeverij Waanders & de Kunst Michael

The Weiss Gallery Bart